zniyś

zniyś (sie) – znieść (pol.)

bezokolicznikzniyś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zniesa
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zniesiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zniesie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zniesymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zniesiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zniesōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zniōs żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zniōs żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zniōs
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zniōśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zniōśliście; żeście zniōśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zniōśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zniōsła żech; zniōsłach; żech zniōsła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zniōsła żeś; zniōsłaś; żeś zniōsła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaniōsła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zniōsły my; my zniōsły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zniōsłyście; żeście zniōsły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zniōsły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zniōsło żech; żech zniōsło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zniōsło żeś; żeś zniōsło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zniōs
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zniōs
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zniōs
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zniōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zniōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zniōśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zniōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zniōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zniōsła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zniōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zniōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zniōsły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zniōsło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zniyś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zniesie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zniyście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zniesōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zniōs bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zniōs byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zniōs by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zniōśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zniōśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zniōśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zniōsła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zniōsła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zniōsła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zniōsły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zniōsły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zniōsły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zniōsło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zniōsło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zniōsło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zniōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zniōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zniōs
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zniōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zniōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zniōśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zniōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zniōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zniōsła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zniōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zniōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zniōsły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zniōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zniōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zniōsło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m.
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzniesiōny
rzeczownik odczasown.zniesiyni
Rybnik

POL: znieść kogoś, coś z wyższego poziomu, na niższy poziom, np. po schodach, po drabinie.

 

Pōdź, zniesymy te kartofle do pywnie, bo sōm niy dōm rady.

Jutro ci zniesa te koło z gōry, bo dzisiej już tam je cima.

Pōmoższ mi zniyś starzika po schodach na stołku, bo jo ich sōm niy zniesa.

 

Podej dalij…