żōłty

żōłty – żōłty (pol.)

przymiotnikżōłty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zōłty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...żōłto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...żōłte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... żōłci; żōłte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...żōłte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...żōtego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...żōłtej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...żōłtego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...żōłtych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...żōłtych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...żōłtymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...żōłtej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... żōłtymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... żōłtym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
żōłtym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...żōłtego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... żōłty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..żōłto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... żōłte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
żōłtych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... żōłte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
żōłtym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...żōłtōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...żōłtym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...żōłtymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...żōłtymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...żōłtym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..żōłtej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...żōłtym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zōłtych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zōłtych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...żōłty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zōłto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... żōłte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zōłci; zōłte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zōłte
stop. wyższy przymiotn..
żōłciejszy
przysłówek (jak? jako?)żōłto

 

Już mosz żōłte światło, a ty jedziesz. Aż kedy zapłacisz sztrofa.

Mosz ty w dōm at anasza żółto-modro fana?

Tam w tej żōłtej misce mosz woda do mycio.

 

Podej dalij…