zostać tyczeć

zostać tyczeć – utknąć (pol.); stecken bleiben (ger.); uvíznout (cz.); to get stuck (eng.)

bezokolicznikzostać tyczeć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zostana tyczeć
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zostaniesz tyczeć
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zostanie tyczeć
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zostanymy tyczeć
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zostaniecie tyczeć
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zostanōm tyczeć
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zostoł żech tyczeć
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zostoł żeś tyczeć
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zostoł tyczeć
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zostali my tyczeć
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zostaliście tyczeć; żeście zostali tyczeć
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zostali tyczeć
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.została żech tyczeć; zostałach tyczeć; żech została tyceć
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.została żeś tyczeć; zostałaś tyczeć; żeś została tyczeć
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.została tyczeć
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zostały my tyczeć; my zostały tyczeć
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zostałyście tyczeć; żeście zostały tyczeć
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zostały tyczeć
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zostało żech tyczeć; żech zostało tyczeć
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zostało żeś tyczeć; żeś zostało tyczeć
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zostało tyczeć
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zostoł tyczeć
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zostoł tyczeć
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zostoł tyczeć
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zostali tyczeć
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zostali tyczeć
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zostali tyczeć
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech została tyczeć
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś została tyczeć
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była została tyczeć
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zostały tyczeć
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zostały tyczeć
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zostały tyczeć
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zostało tyczeć
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zostało tyczeć
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zostało tyczeć
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zostōń tyczeć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zostanie tyczeć
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zostōńcie tyczeć
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zostanōm tyczeć
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zostoł bych tyczeć
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zostoł byś tyczeć
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zostoł by tyczeć
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zostali by my tyczeć
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zostali byście tyczeć
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zostali by tyczeć
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.została bych tyczeć
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
została byś tyczeć
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.została by tyczeć
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zostały by my tyczeć
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zostały byście tyczeć
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zostały bytyczeć
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zostało bych tyczeć
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zostało byś tyczeć
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zostało by tyczeć
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zostoł tyczeć
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zostoł tyczeć
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zostoł tyczeć
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zostali tyczeć
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zostali tyczeć
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zostali tyczeć
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych została tyczeć
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś została tyczeć
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by została tyczeć
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zostały tyczeć
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zostały tyczeć
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zostały tyczeć
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zostało tyczeć
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zostało tyczeć
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zostało tyczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zostani tyczeć
Rybnik

 

Jechało sam ôtok taki wielki auto, a zakasztowało sie pod mostym i zostało tam tyczeć. Musieli luft spuszczac z kōłek a wyszarpać go drugim autym.

Dej pozōr aż niy zostaniesz tyczeć z tym trachtorym na te łōnce. Wiysz, że tam sōm barzoły.

Zostali my tyczeć we zumiyncie, a musieli my łopatami ôdciepować tyn śniyg aże ku szosyji.

 

Podej dalij…