zrobić

zrobić (sie) – zrobić, wytworzyć, wyprodukować (pol.)

bezokolicznikzrobić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zrobia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zrobisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zrobi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zrobiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zrobicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zrobiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zrobiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zrobiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zrobiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zrobiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zrobiyliście; żeście zrobiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zrobiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zrobiyła żech; zrobiyłach; żech zrobiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zrobiyła żeś; zrobiyłaś; żeś zrobiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zrobiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zrobiyły my; my zrobiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zrobiyłyście; żeście zrobiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zrobiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zrobiyło żech; żech zrobiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zrobiyło żeś; żeś zrobiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zrobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zrobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zrobiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zrobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zrobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zrobiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zrobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zrobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zrobiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zrobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zrobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zrobiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zrobiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zrōb
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zrobi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zrōbcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zrobiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zrobiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zrobiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zrobiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zrobiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zrobiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zrobiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zrobiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zrobiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zrobiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zrobiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zrobiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zrobiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zrobiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zrobiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zrobiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zrobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zrobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zrobiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zrobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zrobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zrobiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zrobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zrobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zrobiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zrobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zrobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zrobiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zrobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zrobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zrobiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzrobiōny
rzeczownik odczasown.zrobiyni
Rybnik

 

Jo żech se bōł zrobiōł taki wichajster do wyciōnganio kuglagrōw, tōż niy musza ich już młotkym wybijać.

Zrōb mi tyż tako ryczka, bo mi sie podobo.

Na niedziela zrobia kluski a rulady na ôbiod.

Podej dalij…