Alfrid, Fridek

Alfrid, Fridek – Alfred (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Alfrid, Fridek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Alfrida, Fridka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Alfridowi, Fridkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Affrida, Fridka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Alfridym, Fridkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Alfridzie, Fridku
Wołacz l. poj. Ty…Alfridzie, Fridku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Alfridy, Fridki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Alfridōw, Fridkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Alfridōm, Fridkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Alfridōw, Fridkōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Alfridami, Fridkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Alfridach, Fridkach
Wołacz l. mn. Wy…Alfridy, Fridki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię męskie Alfred. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Alfrid, Fridek, Ali, Alek ), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Zawołej yno Fridka, coby mi prziszoł pōmōc tyn szrank cofnyć.

PL: Zawołaj tylko Fredka, żeby przyszedł mi pomóc tę szafę przesunąć.

 

SI: Jo znōm Alfrida, bo robiōł żech na grubie z jego bratym.

PL: Ja znam Alfreda, bo pracowałem na kopalni z jego bratem.

Podej dalij…