amt

amt – urząd (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…amt
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…amtu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…amtowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…amt
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...amtym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…amcie
Wołacz l. poj. Ty…amcie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…amty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…amtōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…amtōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…amty
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…amtami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…amtach
Wołacz l. mn. Wy…amty
Przimiotnik (jaki? czyj?)amtowy

 

SI: We amcie bydōm mieć te pappôry, yno musisz se tam zōńś.

PL: W urzędzie będą  mieć te dokumenty, tylko musisz sobie tam pójść.

 

SI: Musza jechać do amtu, nowy dowōd wyrobić.

PL: Muszę jechać do urzędu, wyrobić nowy dowód.

 

SI: W tych amtach siedzi co roz to wiyncyj tych byamtrōw, a załatwić nic niy idzie.

PL: W tych urzędach siedzi coraz więcej urzędników, a załatwić nic nie można.

 

Podej dalij…