kwadratmeter

kwadratmeter – metr kwadratowy (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kwadratmeter
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kwadratmetra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kwadratmetrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kwadratmeter
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kwadratmetrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kwadratmetrze
Wołacz l. poj. Ty…kwadratmetrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kwadratmetry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kwadratmetrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kwadratmetrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kwadratmetry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kwadratmetrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kwadratmetrach
Wołacz l. mn. Wy…kwadratmetry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Tyn bauplac mo piynć tysiyncy kwadratmetrōw.

PL: Ta działka ma pięć tysięcy metrów kwadratowych.

 

SI: Ta izba mo piytnoście kwadratmetrōw

PL: Ten pokój ma piętnaście metrów kwadratowych.

 

SI: Tyn tepich mo kole dziesiynć kwadratmetrōw.

PL: Ten dywan ma ok dziesięciu metrów kwadratowych.

Podej dalij…