auslynder

auslynder – obcokrajowiec, cudzoziemiec (pol.); der Ausländer (ger.); cizinec (cze.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…auslynder
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…auslyndra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…auslyndrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…auslyndra
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...auslyndrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…auslyndrze
Wołacz l. poj. Ty…auslyndrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…auslyndry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…auslyndrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…auslyndrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…auslyndrōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…auslyndrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…auslyndrach
Wołacz l. mn. Wy…auslyndry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Terazki we Niymcach je dużo auslyndrōw.
PL: Teraz w Niemczech jest dużo obcokrajowców

SI: Auslyndry jadōm dycko kajś za robotōm.
PL: Obcokrajowcy jadą zawsze gdzieś za pracą.

SI: Z tymi auslyndrami niy idzie sie wcale dogodać.
PL: Z tymi obcokrajowcami nie można się w ogóle dogadać.

Podej dalij…