Australijo

Australijo – Australia (pol.); das Australien (ger.); Austrálie (cze.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Australijo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Australije
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Australiji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Australijo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Australijōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Australiji
Wołacz l. poj. Ty…Australijo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…-
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…-
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. mn. Wy…-
Przimiotnik (jaki? czyj?)australijski

SI: Jo bych chcioł kedy pojechać do Australije.
PL: Ja chciałbym kiedyś pojechać do Australii.

SI: We Australiji miyszkajōm bezmała ôżarte bery – koale na strōmach.
PL: W Australii mieszkają podobno pijane misie – koale na drzewach.

SI: Jo sie naczytoł mocka ksiōnżek ô Australiji.
PL: Naczytałem się dużo książek o Australii.

Podej dalij…