bajukać

bajukać – raczkować (pol.)

bezokolicznikbajukać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.bajukōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.bajukosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.bajuko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.bajukōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.bajukocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.bajukajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.bajukoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bajukoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bajukoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.bajukali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.bajukaliście; żeście bajukali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.bajukali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.bajukała żech; bajukałach; żech bajukała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.bajukała żeś; bajukałaś; żeś bajukała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.bajukała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..bajukały my; my bajukały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. bajukałyście; żeście bajukały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.bajukały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.bajukało żech; żech bajukało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.bajukało żeś; żeś bajukało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.bajukało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech bajukoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś bajukoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł bajukoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my bajukali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście bajukali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli bajukali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech bajukała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś bajukała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była bajukała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my bajukały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście bajukały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były bajukały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech bajukało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś bajukało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było bajukało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bajukej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech bajuko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.bajukejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech bajukajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. bajukoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. bajukoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.bajukoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.bajukali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. bajukali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.bajukali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.bajukała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
bajukała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.bajukała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. bajukały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.bajukały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.bajukały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. bajukało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.bajukało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.bajukało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych bajukoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś bajukoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by bajukoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my bajukali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście bajukali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by bajukali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych bajukała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś bajukała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by bajukała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my bajukały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście bajukały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by bajukały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych bajukało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś bajukało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by bajukało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda bajukoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz bajukoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie bajukoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy bajukali; bydymy bajukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie bajukali; bydziecie bajukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm bajukali; bydōm bajukać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda bajukała; byda bajukać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz bajukała; bydziesz bajukać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie bajukała; bydzie bajukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy bajukały; bydymy bajukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie bajukały; bydziecie bajukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm bajukały; bydōm bajukać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda bajukało: byda bajukać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz bajukało; bydziesz bajukać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie bajukało; bydzie bajukać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.bajukani
Rybnik

 

SI: Tyn mały zaczōn bōł bajukać, ledwa mu było trzi sztwierci roku.

PL: Ten mały zaczął raczkować, ledwie mu było dziewięć miesięcy.

 

SI: Dej pozōr na tego małego, bo ôn już zaczyno bajukać, co kaj ku piecu sie niy dostanie.

PL: Uważaj na tego małego, bo on już zaczyna raczkować, żeby gdzieś w okolice pieca się nie dostał.

 

SI: Nasza Zofijka wcale niy bajukała, yno zarozki zaczła deptać.

PL: Nasza Zośka wcale nie raczkowała, tylko od razu zaczęła chodzić.

 

Podej dalij…