beczeć

beczeć – muczeć, płakać (pol.); plakat (cze.)

bezokolicznikbeczeć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.becza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.beczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.beczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.beczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.beczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.beczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.beczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.beczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.beczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.beczeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.beczeliście; żeście beczeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.beczeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.beczała żech; beczałach; żech beczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.beczała żeś; beczałaś; żeś beczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.beczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..beczały my; my beczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. beczałyście; żeście beczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.beczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.beczało żech; żech beczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.beczało żeś; żeś beczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.beczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech beczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś beczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł beczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my beczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście beczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli beczeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech beczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś beczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była beczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my beczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście beczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były beczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech beczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś beczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było beczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . becz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech beczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.beczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech beczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. beczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. beczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.beczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.beczeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. beczeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.beczeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.beczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
beczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.beczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. beczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.beczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.beczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. beczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.beczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.beczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych beczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś beczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by beczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my beczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście beczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by beczeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych beczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś beczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by beczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my beczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście beczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by beczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych beczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś beczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by beczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda beczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz beczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie beczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy beczeli; bydymy beczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie beczeli; bydziecie beczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm beczeli; bydōm beczeć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda beczała; byda beczeć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz beczała; bydziesz beczeć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie beczała; bydzie beczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy beczały; bydymy beczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie beczały; bydziecie beczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm beczały; bydōm beczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda beczało: byda beczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz beczało; bydziesz beczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie beczało; bydzie beczeć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.beczyni
Rybnik

POL: (1) muczeć, meczeć, wydawać dźwięk przez krowę, kozę, owcę; (2) płakać (pejor.).

Co ta krowa tak beczy, dyć mo pełny żłōb siana.

Wejź, wyżyń te kozy na łōnka, bo niy moga słōchać, jak tam beczōm we chlywie.

 

Podej dalij…