Belgijo

Belgijo – Belgia (pol.); Belgie (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Belgijo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Belgije
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Belgiji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Belgijo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Belgijōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Belgiji
Wołacz l. poj. Ty…Belgijo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…-
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…-
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. mn. Wy…-
Przimiotnik (jaki? czyj?)belgijski

SI: W Belgiji żyjōm ze sobōm pospołu dwa norody.
PL: W Belgii żyją z sobą wspólnie dwa narody.

SI: Sōmsiadym ôd Belgije sōm Niderlandy.
PL: Sąsiadem Belgii są Niderlandy.
 

Podej dalij…