bestyjo

bestyjo – bestia (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bestyjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bestyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bestyji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bestyjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bestyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bestyji
Wołacz l. poj. Ty…bestyjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bestyje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bestyjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bestyjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bestyje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bestyjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bestyjach
Wołacz l. mn. Wy…bestyje
Przimiotnik (jaki? czyj?)bestyjski

SI: Ty bestyjo, zaś żeś prziszoł ôżarty nad ranym.
PL: Ty bestio (ty draniu), znowu przyszedłeś pijany nad ranem.

 

Podej dalij…