biydok

biydok – biedak (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…biydok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…biydoka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…biydokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…biydoka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...biydokowi
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…biydoku
Wołacz l. poj. Ty…biydoku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…biydoki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…biydokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…biydokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…biydokōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…biydokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…biydokach
Wołacz l. mn. Wy…biydoki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Mie je żol tego biydoka, że sam musi stoć na deszczu.
PL: Mnie jest żal tego biedaka, że tutaj musi stać na deszczu.

SI: Pōdź sam ty biydoku, a dej tyn strzewik, to ci rozmatla tyn wynzeł.
PL: Chodż tutaj ty biedaku i daj ten but, to rozplączę ci ten supeł.

SI: Te biydoki do przerwy dostały trzi budy, tōż było już po meczu.
PL: Ci biedacy do przerwy dostali już trzy bramki, więc było już po meczu.

Podej dalij…