bliższy

bliższy – bliższy (pol.)

przymiotnikbliższy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...bliższy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...bliższo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...bliższe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... bliżsi; bliższe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...bliższe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...bliższego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...bliższej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...bliższego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...bliższych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...bliższych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...bliższymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...bliższej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... bliższymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... bliższymu
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
bliższym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...bliższego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... bliższy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..bliższo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... bliższe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
bliższych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... bliższe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
bliższym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...bliższōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...bliższym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...bliższymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...bliższymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...bliższym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..bliższej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...bliższym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...bliższych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...bliższych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...bliższy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...bliższo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... bliższe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...bliżsi; bliższe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...bliższe
stop. równy przymiotn.. bliski
przysłówek (jak? jako?)bliżyj

Podej mi sam ta deska, ta bliższo.

Widzisz tam tych chłopów stoć? Poznowosz tego bliższego?

 

 

Podej dalij…