boczōń

boczōń – bocian (pol.); der Storch (ger.); čáp (cze.); stork (eng.); лелека (ukr.)

Rodzajmżyw.

Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…boczōń
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…boczōnia
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…boczōniowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…boczōnia
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...boczōniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…boczōniu
Wołacz l. poj. Ty…boczōniu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…boczōnie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…boczōniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…boczōniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…boczōnie; boczōniōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…boczōniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…boczōniach
Wołacz l. mn. Wy…boczōnie
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Dej pozōr, bo widzioł żech boczōnia furgać nad twojōm chałupōm.
PL: Uważaj, bo widziałem bociana fruwającego nad twoim domem.

SI: Boczōnie przilatujōm na wiosna z ciepłych krajōw.
PL: Bociany przylatują wiosną z ciepłych krajów.

SI: Tym boczōniōm trza te gniozdo sprawić, bo ślecōm na bezrok z nim na ziymia.
PL: Tym bocianom trzeba to gniazdo naprawić, bo w przyszłym roku spadną z nim na ziemię.

Podej dalij…