bogocz

bogocz – bogacz (pol.); bohatý člověk (cze.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bogocz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bogocza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bogoczowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bogocza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bogoczym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bogoczu
Wołacz l. poj. Ty…bogoczu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bogocze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bogoczōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bogoczōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bogoczōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bogoczami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bogoczach
Wołacz l. mn. Wy…bogocze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Na świecie niy ma samych bogoczōw, tōż trza tyż sie dziwać na biydokōw.
PL: Na świecie nie ma samych bogaczy, więc trzeba także patrzeć na biedaków.

SI: Kożdy bogocz mo kole siebie dużo słōgōw.
PL: Każdy bogacz ma wokół siebie dużo sług.

Podej dalij…