bojka

bojka – bajka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bojka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bojki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bojce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bojka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bojkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bojce
Wołacz l. poj. Ty…bojko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bojki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bojek; bojkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bojkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bojki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bojkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bojkach
Wołacz l. mn. Wy…bojki
Przimiotnik (jaki? czyj?)bojkowy

SI: Starka to poradziyli berać bojki.
PL: Babcia to potrafiła bajki opowiadać.

SI: Przi bojkach dzieci wartko usnōm.
PL: Przy bajkach dzieci szybko zasną.

SI: Czytane bojki sōm lepsze ôd filmōw.
PL: Czytane bajki są lepsze od filmów.

 

Podej dalij…