bok

bok – bok (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…boku
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bok
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…boku
Wołacz l. poj. Ty…boku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…boki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…boki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bokach
Wołacz l. mn. Wy…boki
Przimiotnik (jaki? czyj?)boczny

SI: Stōń se kaj z boku a niy zawadzej.
PL: Stań sobie gdzieś z boku i nie przeszkadzaj.

SI: Idź po boku a niy deptej bez pojstrzodek łōnki.
PL: Idź bokiem, a nie depcz przez środek łąki.

SI: Mo ta krzinia te boki rowne?
PL: Ma ta skrzynia te boki równe?

Podej dalij…