bokser

bokser – bokser (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bokser
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…boksera
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bokserowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…boksera
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bokserym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bokserze
Wołacz l. poj. Ty…bokserze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…boksery
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bokserōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bokserōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bokserōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bokserami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bokserach
Wołacz l. mn. Wy…boksery
Przimiotnik (jaki? czyj?)bokserski

SI: Stroć sie bokserowi spod rynkawice.
PL: Odsuń się bokserowi spod rękawicy.

SI: Bezmała co drugi bokser mo coś we głowie poprzestawiane.
PL: Podobno co drugi bokser ma poprzestawiane coś w głowie.

SI: Boksery do ćwiczynio majōm ekstra miechy.
PL: Bokserzy mają do ćwiczeń specjalne worki.

Podej dalij…