bolok

bolok – rana, strup (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bolok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…boloka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bolokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bolok
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bolokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…boloku
Wołacz l. poj. Ty…boloku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…boloki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bolokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bolokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…boloki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bolokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bolokach
Wołacz l. mn. Wy…boloki
Przimiotnik (jaki? czyj?)bolokowy

SI: Co to mosz za boloki na nodze?
PL: Co to masz za rany na nodze?

SI: Niy dubej tych bolokōw, bo ci krew poleci.
PL: Nie dłub tych strupów, bo ci krew pocieknie.

SI: Jako chcesz iś z takim bolokym na basyn pływac?
PL: Jak chcesz iść z taką raną pływać na basen?

Podej dalij…