borajstwo

borajstwo – biedactwo, nieboraczek (pol.); arme Ding (ger.); Ty chudáčku, chuděrka, ubohé (cz.); poor thing, poor baby (eng.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…borajstwo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…borajstwa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…borajstwu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…borajstwo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...borajstwym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…borajstwie
Wołacz l. poj. Ty…borajstwo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…borajstwa
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…borajstwōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…borajstwōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…borajstwa
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…borajstwami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…borajstwach
Wołacz l. mn. Wy…borajstwa
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Te małe borajstwo zaś z tymi taszami ze sklepu ciōngnie.

Mie je tego borajstwa żol, musi dziynnie te krowy paś.

 

Podej dalij…