briftasza

briftasza – etui na dokumenty (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…briftasza
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…briftasze
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…friftaszy
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…briftasza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...briftaszōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…briftaszy
Wołacz l. poj. Ty…briftaszo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…briftasze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…briftaszōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…briftaszōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…briftasze
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…briftaszami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…briftaszach
Wołacz l. mn. Wy…briftasze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: We briftaszy mōm zdjyncia ôd baby a dziecek.

PL: W portfelu mam zdjęcia żony i dzieci.

 

SI: Niy lotej tak z tōm briftaszōm, bo jōm zaś za chwila stracisz.

PL: Nie biegaj tak z tymi dokumentami, bo je za chwilę zgubisz.

 

SI: Niy wziōn żech ze sobōm briftasze, tōż niy mōm sam piniyndzy.

PL: Nie wziąłem z sobą dokumentów, więc nie mam tutaj pieniędzy.

 

Podej dalij…