brusina

brusina – borówka brusznica (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…brusina
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…brusiny
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…brusinie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…brusina
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...brusinōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…brusinie
Wołacz l. poj. Ty…brusino
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…brusiny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…businōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…brusinōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…brusiny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…brusinami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…brusinach
Wołacz l. mn. Wy…brusiny
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

We Grabowinie kole mojij chałupy rosło dycko dużo brusinōw.

Brusiny, to sōm taki trocha ańfachowe borōwki.

Podej dalij…