brynzować

brynzować – hamować (pol.)

bezokolicznikbrynzować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.brynzuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.brynzujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.brynzuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.brynzujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.brynzujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.brynzujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.brynzowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.brynzowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.brynzowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.brynzowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.brynzowaliście; żeście brynzowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.brynzowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.brynzowała żech; brynzowałach; żech brynzowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.brynzowała żeś; brynzowałaś; żeś brynzowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.brynzowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..brynzowały my; my brynzowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. brynzowałyście; żeście brynzowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.brynzowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.brynzowało żech; żech brynzowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.brynzowało żeś; żeś brynzowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.brynzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech brynzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś brynzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł brynzowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my brynzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście brynzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli brynzowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech brynzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś brynzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była bynzowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my brynzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście brynzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były brynzowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech brynzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś brynzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było brynzowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . brynzuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech brynzuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.brynzujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech brynzujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. brynzowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. brynzowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.brynzowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.brynzowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. brynzowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.brynzowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.brynzowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
brynzowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.brynzowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. brynzowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.brynzowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.brynzowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. brynzowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.brynzowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.brynzowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych brynzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś brynzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by brynzowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my brynzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście brynzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by brynzowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych brynzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś brynzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by brynzowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my brynzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście brynzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by brynzowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych brynzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś brynzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by brynzowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda brynzowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz brynzowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie brynzowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy brynzowali; bydymy brynzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie brynzowali; bydziecie brynzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm brynzowali; bydōm brynzować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda brynzowała; byda brynzować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz brynzowała; bydziesz brynzować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie brynzowała; bydzie brynzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy brynzowały; bydymy brynzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie brynzowały; bydziecie brynzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm brynzowały; bydōm brynzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda brynzowało: byda brynzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz brynzowało; bydziesz brynzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie brynzowało; bydzie brynzować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernybrynzowany
rzeczownik odczasown.brynzowani
Rybnik

 

Brynzuj, bo wjedziesz do płota!

Zamias brynzować, to przicisła na gaz.

Pamiyntej, że w tym kole sie brynzuje rynkōm przi linksztandze, a niy byndalami.

Kebyś bōł na czas brynzowoł, to byś tej kury niy przejechoł.

Podej dalij…