brzōzka

brzōzka – brzoza (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…brzōzka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…brzōzki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…brzōzce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…brzōzka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...brzōzkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…brzōzce
Wołacz l. poj. Ty…brzōzko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…brzōzki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…brzōzek; brzōzkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…brzōzkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…brzōzki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…brzōzkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…brzōzkach
Wołacz l. mn. Wy…brzōzki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

 

SI: Prziniyś tam z lasa trocha brzōzek, bo trza mietła zrobić.

PL: Przynieś tam z lasu kilka brzóz,  bo chcę zrobić miotłę.

 

SI: Brzōzki majom dużo listkōw, tōż na zima je co zamiatać.

PL: Brzozy mają dużo liści, więc przed zimą jest co zmiatać.

 

SI: Brzōzka mo na hajcowani miynki drzewo, a wartko gnije.

PL: Brzoza do palenia ma miękkie drewno i szybko gnije.

 

 

Podej dalij…