być

być – być (pol.); sein (ger.); být (cze.); be (eng.)

bezokolicznikbyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.je żech; żech je
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.je żeś; żeś je
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.je
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sōm my: my sōm
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sōm żeście; żeście sōm
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech; żech bōł
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł żeś; żeś bōł
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli my; my byli
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.byliście; żeście byli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech; byłach; żech była
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była żeś; byłaś; żeś była
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.była
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..były my; my były
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. byłyście; żeście były
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech; żech było
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś; żeś było
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.-
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
-
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos.
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. -
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.-
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. -
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.-
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. -
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
-
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.-
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bydź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech bydzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.bydźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech bydōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. bōł byś; byś bōł
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.bōł by: by bōł
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my: by my byli
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. byli byście: byście byli
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.byli by; by byli
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.była bych; bych była
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
była byś; byś była
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.była by; by była
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. były by my; by my były
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście; byście były
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.były by; by były
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. było bych; bych było
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.było byś; byś było
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.było by; by było
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.-
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.-
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.-
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. -
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.-
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.-
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.byci
Rybnik

 

SI: Kejby niy ty, to bych bōł nadbōł z tōm robotōm dzisiej.

PL: Gdyby nie ty, to bym nie zdążył z tą pracą dzisiaj.

 

SI: Bydziecie siedzieć cicho, abo niy.

PL: Będziecie siedzieć cicho, czy nie.

 

SI: Bydź grzeczny!

PL: Bądź grzeczny!

 

SI: Byda widzioł, możno mi sie udo jutro na to podziwać.

PL: Zobaczę, może uda mi się jutro na to popatrzeć.

Podej dalij…