chlapać

chlapać – pić (pol.)

bezokolicznikchlapać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.chlapia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.chlapiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.chlapie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.chlapiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.chlapiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.chlapiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.chlapoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.chlapoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.chlapoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.chlapali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.chlapaliście; żeście chlapali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.chlapali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.chlapała żech; chlapałach; żech chlapała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.chlapała żeś; chlapałaś; żeś chlapała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.chlapała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..chlapały my; my chlapały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. chlapałyście; żeście chlapały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.chlapały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.chlapało żech; żech chlapało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.chlapało żeś; żeś chlapało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.chlapało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech chlapoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś chlapoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł chlapoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my chlapali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście chlapali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli chlapali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech chlapała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś chlapała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była chlapała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my chlapały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście chlapały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były chlapały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech chlapało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś chlapało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było chlapało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . chlapej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech chlapie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.chlapejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech chlapiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. chlapoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. chlapoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.chlapoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.chlapali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. chlapali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.chlapali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.chlapała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
chlapała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.chlapała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. chlapały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.chlapały byście; byście chlapały
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.chlapały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. chlapało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.chlapało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.chlapało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych chlapoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś chlapoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by chlapoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my chlapali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście chlapali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by chlapali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych chlapała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś chlapała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by chlapała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my chlapały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście chlapały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by chlapały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych chlapało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś chlapało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by chlapało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda chlapoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz chlapoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie chlapoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy chlapali; bydymy chlapać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie chlapali; bydziecie chlapać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm chlapali; bydōm chlapać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda chlapała; byda chlapać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz chlapała; bydziesz chlapać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie chlapała; bydzie chlapać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy chlapały; bydymy chlapać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie chlapały; bydziecie chlapać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm chlapały; bydōm chlapać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda chlapało; byda chlapać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz chlapało; bydziesz chlapać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie chlapało; bydzie chlapać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernychlapany
rzeczownik odczasown.chlapani
Rybnik

POL:  (1) pić (dotyczy zwierząt); (2) pić alkohol w nadmiarze.

 

SI: Nō, strokula, chlapej ta woda, bo trza iś na łōnka.

PL: No, łaciata, pij tą wodę, bo trzeba iść na łąkę.

 

SI: Wczora zaś kajś chlapoł, a dzisiej cołki dziyń umiyro.

PL: Wczoraj znowu gdzieś pił, a dzisiaj cały dzień umiera.

 

SI: Cōż tyn pies tela tej wody chlapie?

PL: Cóż ten pies pije tyle tej wody?

 

Podej dalij…