chop, chłop

chop, chłop – mężczyzna, facet, mąż (pol.); der Kerl, der Ehemann, der Mann (ger.); chlap, muž (cze.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ch(ł)op
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ch(ł)opa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ch(ł)opowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ch(ł)opa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ch(ł)opym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ch(ł)opie
Wołacz l. poj. Ty…ch(ł)opie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ch(ł)opy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ch(ł)opōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ch(ł)opōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ch(ł)opōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ch(ł)opami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ch(ł)opach
Wołacz l. mn. Wy…ch(ł)opy
Przimiotnik (jaki? czyj?)ch(ł)opski

Pozōr! Regiōnalnie: chop/ chłop

 

SI: We moju je pōnć dlo ch(ł)opōw do Piekor.
PL: W maju jest pielgrzymka dla mężczyzn do Piekar.

SI: We szynku siedzōm same ch(ł)opy.
PL: W pubie siedzą sami mężczyźni.

SI: To je drugi ch(ł)op ôd tej Fridy, bo piyrszego ji na grubie zabiyło.
PL: To jest drugi mąż tej Fredzi, ponieważ pierwszy zginął na kopalni.

 

 

Podej dalij…