ciynżarek

ciynżarek – odważnik (pol.); závažíčko (cze.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ciynżarek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ciynżarka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ciynżarkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ciynżarek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ciynżarkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ciynżarku
Wołacz l. poj. Ty…ciynżarku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ciynżarki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ciynżarkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ciynżarkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ciynżarki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ciynżarkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ciynżarkach
Wołacz l. mn. Wy…ciynżarki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Kajś mi sie straciōł dwa kilowy ciynżarek.

PL: Gdzieś mi zaginął dwukilogramowy  odważnik.

 

SI: Brakło mi ciynżarkōw na wodze.

PL: Zabrakło mi odważników na wadze.

Podej dalij…