dziwokszy

dziwokszy – dzikszy (pol.)

przymiotnikdziwokszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...dziwokszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...dziwokszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...dziwoksze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... dziwoksi; dziwoksze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...dziwoksze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...dziwokszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...dziwokszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...dziwokszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...dziwokszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...dziwokszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...dziwokszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...dziwokszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... dziwokszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... dziwokszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
dziwokszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...dziwokszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... dziwokszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..dziwokszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... dziwoksze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
dziwokszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... dziwoksze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
dziwokszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...dziwokszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...dziwokszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...dziwokszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...dziwokszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...dziwokszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..dziwokszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...dziwokszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...dziwokszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...dziwokszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...dziwokszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...dziwokszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... dziwoksze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...dziwoksi; dziwoksze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...dziwoksze
stop. równy przymiotn.. dziwoki
przysłówek (jak? jako?)dziwokszy

Tyn kot, zamias sie ôswojić, to je coroz to dziwokszy.
Sam te ptoki sōm dziwoksze, jak u nas, tōż ci niy bydōm furgały pod nogami.

Podej dalij…