deszcz

deszcz – deszcz (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…deszcz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…deszcza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…deszczowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…deszcz
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...deszczym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…deszczu
Wołacz l. poj. Ty…deszczu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…deszcze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…deszczōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…deszczōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…deszcze
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…deszczami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…deszczach
Wołacz l. mn. Wy…deszcze
Przimiotnik (jaki? czyj?)deszczowy

 

SI: Dyć pōdż dudōm, a niy moknij na tym deszczu.

PL: Chodź do domu, a nie moknij na tym deszczu.

 

SI: Deszcza trza, bo je fest sucho.

PL: Deszcz jest potrzebny, ponieważ jest bardzo sucho.

 

SI: Na jutro głoszōm śniyg z deszczym.

PL: Na jutro zapowiadają śnieg z desczem.

 

Podej dalij…