dłōżny

dłōżny – dłużny, mający dług (pol.)

przymiotnikdłōżny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...dłōżny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...dłōżno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...dłōżne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... dłōżni; dłōżne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...dłōżne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...dłōżnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...dłōżnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...dłōżnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...dłōżnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...dłōżnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...dłōżnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...dłōżnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... dłōżnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... dłōżnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
dłōżnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...dłōżnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... dłōżny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..dłōżno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... dłōżne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
dłōżnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... dłōżne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
dłōżnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...dłōżnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...dłōżnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...dłōżnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...dłōżnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...dłōżnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..dłōżnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...dłōżnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...dłōżnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...dłōżnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...dłōżny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...dłōżno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... dłōżne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...dłōżni; dłōżne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...dłōżne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

Jo ci je dłōżna kibel syra,tōż ci wrōca, jak bydziesz zbiyrać na weseli.
Sam mosz ta paczka cygaretōw, co żech ci bōł dłōżny.

Podej dalij…