dogodzać

dogodzać – dogadzać, sprawiać przyjemność (pol.)

bezokolicznikdogodzać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dogodzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dogodzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dogodzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dogodzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dogodzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dogodzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dogodzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dogodzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dogodzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dogodzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dogodzaliście; żeście dogodzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dogodzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dogodzała żech; dogodzałach; żech dogodzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dogodzała żeś; dogodzałaś; żeś dogodzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dogodzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dogodzały my; my dogodzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dogodzałyście; żeście dogodzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dogodzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dogodzało żech; żech dogodzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dogodzało żeś; żeś dogodzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dogodzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dogodzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dogodzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dogodzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dogodzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dogodzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dogodzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dogodzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dogodzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dogodzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dogodzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dogodzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dogodzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dogodzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dogodzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dogodzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dogodzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dogodzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dogodzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dogodzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dogodzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dogodzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dogodzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dogodzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dogodzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dogodzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dogodzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dogodzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dogodzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. dogodzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dogodzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dogodzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dogodzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dogodzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dogodzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dogodzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dogodzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dogodzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dogdzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dogodzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dogodzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dogodzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dogodzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dogodzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dogodzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dogodzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dogodzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dogodzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dogodzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dogodzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dogodzoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dogodzoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dogodzoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dogodzali; bydymy dogodzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dogodzali; bydziecie dogodzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dogodzali; bydōm dogodzać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dogodzała; byda dogodzać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dogodzała; bydziesz dogodzać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dogodzała; bydzie dogodzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dogodzały; bydymy dogodzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dogodzały; bydziecie dogodzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dogodzały; bydōm dogodzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dogodzało: byda dogodzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dogodzało; bydziesz dogodzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dogodzało; bydzie dogodzać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.dogodzani
Rybnik

Niy dogodzej mu tak, bo się sam zachwila przikludzi do ciebie.
Joch ci bōł tak dogodzoł, a tyś yno sztyjc miała krziwda.
Jak se bydziesz tak dogodzała, to sie za chwila niy uniesiesz.

Podej dalij…