dopłacać

dopłacać (sie) – dopłacać (pol.)

bezokolicznikdopłacać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dopłacōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dopłacosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dopłaco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dopłacōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dopłacocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dopłacajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dopłacoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dopłacoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dopłacoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dopłacali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dopłacaliście; żeście dopłacali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dopłacali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dopłacała żech; dopłacałach; żech dopłacała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dopłacała żeś; dopłacałaś; żeś dopłacała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dopłacała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dopłacały my; my dopłacały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dopłacałyście; żeście dopłacały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dopłacały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dopłacało żech; żech dopłacało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dopłacało żeś; żeś dopłacało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dopłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dopłacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dopłacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dopłacoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dopłacali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dopłacali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dopłacali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dopłacała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dopłacała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dopłacała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dopłacały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dopłacały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dopłacały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dopłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dopłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dopłacało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dopłacej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dopłaco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dopłacejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dopłacajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dopłacoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dopłacoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dopłacoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dopłacali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dopłacali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dopłacali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dopłacała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dopłacała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dopłacała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dopłacały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dopłacały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dopłacały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dopłacało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dopłacało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dopłacało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dopłacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dopłacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dopłacoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dopłacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dopłacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dopłacali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dopłacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dopłacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dopłacała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dopłacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dopłacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dopłacały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dopłacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dopłacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dopłacało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dopłacoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dopłacoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dopłacoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dopłacali; bydymy dopłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dopłacali; bydziecie dopłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dopłacali; bydōm dopłacać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dopłacała; byda dopłacać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dopłacała; bydziesz dopłacać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dopłacała; bydzie dopłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dopłacały; bydymy dopłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dopłacały; bydziecie dopłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dopłacały; bydōm dopłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dopłacało; byda dopłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dopłacało; bydziesz dopłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dopłacało; bydzie dopłacać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydopłacany
rzeczownik odczasown.dopłacani
Rybnik

Jo dycko płaca trocha, a potym dopłacōm, wiela trza.
Nic niy dopłacej, bo już żeś doś zapłaciyła.
Była bych ci dopaciyła, ale niy mōm potmanyja przi spbie, tōż na drugi roz ci prziniesa.

Podej dalij…