doskakować

doskakować – doskakiwać (pol.)

bezokolicznikdoskakować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.doskakuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.doskakujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.doskakuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.doskakujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.doskakujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.doskakujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doskakowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doskakowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doskakowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.doskakowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.doskakowaliście; żeście doskakowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.doskakowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.doskakowała żech; doskakowałach; żech doskakowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.doskakowała żeś; doskakowałaś; żeś doskakowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.doskakowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..doskakowały my; my doskakowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. doskakowałyście; żeście doskakowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.doskakowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.doskakowało żech; żech doskakowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.doskakowało żeś; żeś doskakowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.doskakowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doskakowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doskakowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doskakowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my doskakowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście doskakowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli doskakowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech doskakowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś doskakowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była doskakowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my doskakowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście doskakowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były doskakowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech doskakowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś doskakowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było doskakowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . doskakuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech doskakuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.doskakujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech doskakujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doskakowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doskakowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doskakowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.doskakowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. doskakowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.doskakowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.doskakowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
doskakowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.doskakowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. doskakowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.doskakowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.doskakowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. doskakowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.doskakowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.doskakowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doskakowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doskakowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doskakowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my doskakowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście doskakowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by doskakowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych doskakowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś doskakowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by doskakowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my doskakowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście doskakowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by doskakowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych doskakowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś doskakowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by doskakowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda doskakowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz doskakowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie doskakowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy doskakowali; bydymy doskakować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie doskakowali; bydziecie doskakować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm doskakowali; bydōm doskakować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda doskakowała; byda doskakować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz doskakowała; bydziesz doskakować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie doskakowała; bydzie doskakować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy doskakowały; bydymy doskakować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie doskakowały; bydziecie doskakować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm doskakowały; bydōm doskakować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda doskakowało: byda doskakować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz doskakowało; bydziesz doskakować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie doskakowało; bydzie doskakować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.doskakowani
Rybnik

Podej dalij…