doskoczyć

doskoczyć – doskoczyć (pol.)

bezokolicznikdoskoczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.doskocza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.doskoczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.doskoczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.doskoczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.doskoczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.doskoczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doskoczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doskoczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doskoczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.doskoczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.doskoczyliście; żeście doskoczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.doskoczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.doskoczyła żech; doskoczyłach; żech doskoczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.doskoczyła żeś; doskoczyłaś; żeś doskoczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.doskoczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..doskoczyły my; my doskoczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. doskoczyłyście; żeście doskoczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.doskoczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.doskoczyło żech; żech doskoczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.doskoczyło żeś; żeś doskoczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.doskoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doskoczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doskoczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doskoczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my doskoczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście doskoczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli doskoczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech doskoczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś doskoczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była doskoczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my doskoczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście doskoczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były doskoczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech doskoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś doskoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było doskoczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . doskocz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech doskoczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.doskoczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech doskoczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doskoczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doskoczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doskoczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.doskoczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. doskoczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.doskoczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.doskoczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
doskoczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.doskoczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. doskoczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.doskoczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.doskoczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. doskoczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.doskoczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.doskoczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doskoczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doskoczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doskoczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my doskoczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście doskoczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by doskoczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych doskoczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś doskoczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by doskoczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my doskoczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście doskoczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by doskoczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych doskoczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś doskoczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by doskoczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.doskoczyni
Rybnik

Ani niy wiym kedy tyn pies bōł doskoczōł ku mie, a chyciōł mie za nogawica.
Zdōnżyła żech yno doskoczyć, a chycić jōm za rynka.

Podej dalij…