dostawić

dostawić (sie) – dostawić (pol.)

bezokolicznikdostawić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dostawia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dostawisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dostawi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dostawiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dostawicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dostawiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dostawiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dostawiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dostawiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dostawiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dostawiyliście; żeście dostawiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dostawiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dostawiyła żech; dostawiyłach; żech dostawiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dostawiyła żeś; dostawiyłaś; żeś dostawiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dostawiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dostawiyły my; my dostawiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dostawiyłyście; żeście dostawiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dostawiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dostawiyło żech; żech dostawiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dostawiyło żeś; żeś dostawiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dostawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dostawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dostawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dostawiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dostawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dostawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dostawiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dostawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dostawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dostawiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dostawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dostawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dostawiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dostawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dostawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dostawiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dostow
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dostawi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dostowcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dostawiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dostawiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dostawiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dostawiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dostawiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dostawiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dostawiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dostawiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dostawiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dostawiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dostawiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dostawiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dostawiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dostawiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dostawiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dostawiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dostawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dostawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dostawiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dostawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dostawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dostawiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dostawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dostawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dostawiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dostawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dostawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dostawiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dostawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dostawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dostawiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydostawiōny
rzeczownik odczasown.dostawiyni
Rybnik

Dostawi sie dwie ławy i bydzie dlo wszystkich.
Muszymy dostawić pora stołków, co niy braknie.

Podej dalij…