dosuszyć

dosuszyć (sie) – dosuszyć (pol.)

bezokolicznikdosuszyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dosusza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosuszysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dosuszy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dosuszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dosuszycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dosuszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dosuszōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dosuszōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dosuszōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dosuszyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dosuszyliście; żeście dosuszyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dosuszyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dosuszyła żech; dosuszyłach; żech dosuszyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dosuszyła żeś; dosuszyłaś; żeś dosuszyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dosuszyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dosuszyły my; my dosuszyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dosuszyłyście; żeście dosuszyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dosuszyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dosuszyło żech; żech dosuszyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dosuszyło żeś; żeś dosuszyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dosuszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dosuszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dosuszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dosuszōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dosuszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dosuszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dosuszyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dosuszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dosuszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dosuszyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dosuszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dosuszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dosuszyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dosuszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dosuszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dosuszyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dosusz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dosuszy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dosuszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dosuszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dosuszōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dosuszōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dosuszōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dosuszyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dosuszyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dosuszyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dosuszyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dosuszyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dosuszyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dosuszyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dosuszyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dosuszyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dosuszyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dosuszyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dosuszyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dosuszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dosuszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dosuszōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dosuszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dosuszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dosuszyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dosuszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dosuszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dosuszyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dosuszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dosuszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dosuszyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dosuszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dosuszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dosuszyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydosuszōny
rzeczownik odczasown.dosuszyni
Rybnik

Pozbiyrej te prani ze sznōry, bo na dworze już je właga, tōż dosuszymy go w dōma.
Chciała żech yno dosuszyć na wartko ta kecka, a ôna mi zmokła na nowo.
Dzisiej dosuszymy jeszcze te siano, a jutro bydymy go kludzić do stodoły.

Podej dalij…