dosuwać

dosuwać (sie) – dosypywać (pol.)

bezokolicznikdosuwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dosuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dosuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dosuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dosuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dosuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dosuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dosuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dosuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dosuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dosuwaliście; żeście dosuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dosuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dosuwała żech; dosuwałach; żech dosuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dosuwała żeś; dosuwałaś; żeś dosuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dosuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dosuwały my; my dosuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dosuwałyście; żeście dosuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dosuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dosuwało żech; żech dosuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dosuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dosuwało żeś; żeś dosuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dosuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dosuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dosuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dosuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dosuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dosuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dosuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dosuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dosuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dosuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dosuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dosuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dosuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dosuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dosuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dosuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dosuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dosuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dosuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dosuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dosuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dosuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dosuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dosuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dosuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dosuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dosuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dosuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dosuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dosuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dosuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dosuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dosuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dosuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dosuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dosuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dosuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dosuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dosuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dosuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dosuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dosuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dosuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dosuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dosuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dosuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dosuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dosuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dosuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dosuwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dosuwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dosuwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dosuwali; bydymy dosuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dosuwali; bydziecie dosuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dosuwali; bydōm dosuwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dosuwała; byda dosuwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dosuwała; bydziesz dosuwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dosuwała; bydzie dosuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dosuwały; bydymy dosuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dosuwały; bydziecie dosuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dosuwały; bydōm dosuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dosuwało; byda dosuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dosuwało; bydziesz dosuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dosuwało; bydzie dosuwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydosuwany
rzeczownik odczasown.dosuwani
Rybnik

 

Na co jeszcze dosuwosz tej kawy, dyć jo żech ci już tam nasuła dwie łyżyczki?

Niy dosuwej już do tych miechōw, bo już terazki ich niy idzie dźwignyć.

 

 

Podej dalij…