dotknyć

dotknyć (sie) – dotknąć (pol.)

bezokolicznikdotknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dotkna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dotkniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dotknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dotknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dotkniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dotknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dotknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dotknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dotknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dotkli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dotkliście; żeście dotkli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dotkli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dotkła żech; dotkłach; żech dotkła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dotkła żeś; dotkłaś; żeś dotkła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dotkła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dotkły my; my dotkły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dotkłyście; żeście dotkły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dotkły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dotkło żech; żech dotkło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dotkło żeś; żeś dotkło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dotkło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dotknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dotknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dotknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dotkli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dotkli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dotkli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dotkła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dotkła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dotkła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dotkły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dotkły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dotkły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dotkło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dotkło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dotkło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dotknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dotknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dotknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dotknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dotknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dotknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dotknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dotkli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dotkli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dotkli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dotkła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dotkła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dotkła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dotkły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dotkły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dotkły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dotkło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dotkło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dotkło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dotknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dotknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dotknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dotkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dotkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dotkli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dotkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dotkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dotkła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dotkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dotkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dotkły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dotkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dotkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dotkło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydotknyty
rzeczownik odczasown.dotknyci
Rybnik

Jeszcze roz dotkniesz tego zgrzadła, to dostaniesz szmata a bydziesz go pucowoł.
Niy ôpowōrz sie dotknyć tej dziołchy, bo bydziesz mioł zy mnōm do czyniynio.
Niy dotknij do tej świyczki, bo sie spolisz.

Podej dalij…