dotykać

dotykać (sie) – dotykać pol.)

bezokolicznikdotykać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dotykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dotykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dotyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dotykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dotykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dotykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dotykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dotykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dotykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dotykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dotykaliście; żeście dotykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dotykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dotykała żech; dotykałach; żech dotykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dotykała żeś; dotykałaś; żeś dotykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dotykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dotykały my; my dotykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dotykałyście; żeście dotykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dotykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dotykało żech; żech dotykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dotykało żeś; żeś dotykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dotykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dotykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dotykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dotykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dotykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dotykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dotykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dotykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dotykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dotykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dotykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dotykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dotykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dotykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dotykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dotykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dotykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dotyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dotykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dotykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dotykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dotykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dotykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dotykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dotykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dotykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dotykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dotykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dotykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. dotykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dotykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dotykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dotykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dotykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dotykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dotykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dotykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dotykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dotyykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dotykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dotykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dotykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dotykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dotykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dotykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dotykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dotykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dotykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dotykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dotykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dotykoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dotykoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dotykoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dotykali; bydymy dotykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dotykali; bydziecie dotykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dotykali; bydōm dotykać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dotykała; byda dotykać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dotykała; bydziesz dotykać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dotykała; bydzie dotykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dotykały; bydymy dotykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dotykały; bydziecie dotykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dotykały; bydōm dotykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dotykało: byda dotykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dotykało; bydziesz dotykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dotykało; bydzie dotykać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydotykany
rzeczownik odczasown.dotykani
Rybnik

Niy prōbuj sie dotykać tego mojigo hefta.
Niy dotykej sie tego mojigo kōmputera, bo zaś mi tam co posztelujesz.

Podej dalij…