dować pozōr

dować pozōr (sie) – uważać, zwracać uwagę (pol.)

bezokolicznikdować pozōr
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dowōm pozōr
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dowosz pozōr
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dowo pozōr
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dowōmy pozōr
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dowocie pozōr
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dowajōm pozōr
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dowoł żech pozōr
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dowoł żeś pozōr
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dowoł pozōr
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dowali my pozōr
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dowaliście pozōr; żeście dowali pozōr
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dowali pozōr
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dowała żech pozōr; dowałach pozōr; żech dowała pozōr
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dowała żeś pozōr; dowałaś pozōr; żeś dowała pozōr
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dowała pozōr
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dowały my pozōr; my dowały pozōr
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dowałyście pozōr; żeście dowały pozōr
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dowały pozōr
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dowało żech pozōr; żech dowało pozōr
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dowało żeś pozōr; żeś dowało pozōr
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dowało pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dowoł pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dowoł pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dowoł pozōr
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dowali pozōr
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dowali pozōr
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli cudowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dowała pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dowała pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dowała pozōr
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dowały pozōr
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dowały pozōr
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dowały pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dowało pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dowało pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dowało pozōr
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dowej pozōr
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dowo pozōr
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dowejcie pozōr
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dowajōm pozōr
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dowoł bych pozōr
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dowoł byś pozōr
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dowoł by pozōr
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dowali by my pozōr
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dowali byście pozōr
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dowali by pozōr
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dowała bych pozōr
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dowała byś pozōr
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dowała by pozōr
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dowały by my pozōr
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dowały byście pozōr
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dowały by pozōr
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dowało bych pozōr
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dowało byś pozōr
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dowało by pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dowoł pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dowoł pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dowoł pozōr
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dowali pozōr
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dowali pozōr
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dowali pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dowała pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dowała pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dowała pozōr
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dowały pozōr
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dowały pozōr
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dowały pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dowało pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dowało pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dowało pozōr
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dowoł pozōr
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dowoł pozōr
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dowoł pozōr
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dowali pozōr; bydymy dować pozōr
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dowali pozōr; bydziecie dować pozōr
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dowali pozōr; bydōm dować pozōr
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dowała pozōr; byda dować pozōr
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dowała pozōr; bydziesz dować pozōr
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dowała pozōr; bydzie dować pozōr
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dowały pozō; bydymy dować pozōr
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dowały pozōr; bydziecie dować pozōr
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dowały pozōr; bydōm dować pozōr
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dowało pozōr: byda dować pozōr
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dowało pozōr; bydziesz dować pozōr
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dowało pozōr; bydzie dować pozōr
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydowany pozōr
rzeczownik odczasown.dowani pozōr
Rybnik

Dowej pozōr, co te dziecka co niy napochajōm.
Kej byś bōł dowoł pozōr, bo byś sie niy pokidoł tōm zupōm.
Pamiyntej, że mosz dowac pozōr na drōdze.

Podej dalij…