dowarzić

dowarzić (sie) – dogotować (pol.)

bezokolicznikdowarzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dowarza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dowarzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dowarzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dowarzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dowarzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dowarzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dowarzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dowarzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dowarzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dowarzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dowarziliście; żeście dowarzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dowarzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dowarziła żech; dowarziłach; żech dowarziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dowarziła żeś; dowarziłaś; żeś dowarziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dowarziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dowarziły my; my dowarziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dowarziłyście; żeście dowarziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dowarziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dowarziło żech; żech dowarziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dowarziło żeś; żeś dowarziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dowarziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dowarzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dowarzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dowarzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dowarzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dowarzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dowarzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dowarziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dowarziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dowarziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dowarziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dowarziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dowarziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dowarziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dowarziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dowarziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . doworz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dowarzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.doworzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dowarzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dowarzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dowarzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dowarzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dowarzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dowarzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dowarzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dowarziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dowarziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dowarziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dowarziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dowarziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dowarziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dowarziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dowarziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dowarziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dowarzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dowarzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dowarzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dowarzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dowarzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dowarzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dowarziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dowarziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dowarziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dowarziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dowarziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dowarziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dowarziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dowarziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dowarziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydowarzōny
rzeczownik odczasown.dowarzyni
Rybnik

Dowarza trocha tej zupy, coby niy brakło.
Doworz trocha wody, jakby jeszcze kery chcioł tyjyu.
Trza dowarzić nudli, bo tego je mało.

Podej dalij…