dowożyć

dowożyć (sie) – doważyć (pol.)

bezokolicznikdowożyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dowoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dowożysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dowoży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dowożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dowożycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dowożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dowożōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dowożōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dowożōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dowożyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dowożyliście; żeście dowożyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dowożyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dowożyła żech; dowożyłach; żech dowożyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dowożyła żeś; dowożyłaś; żeś dowożyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dowożyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dowożyły my; my dowożyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dowożyłyście; żeście dowożyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dowożyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dowożyło żech; żech dowożyzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dowożyło żeś; żeś dowożyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dowożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dowożół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dowożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dowożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dowożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dowożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dowożyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dowożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dowożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dowożyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dowożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dowożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dowożyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dowożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dowożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dowożyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dowōż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dowoży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dowōżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dowożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dowożōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dowożōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dowożōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dowożyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dowożyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dowożyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dowożyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dowożyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dowożyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dowożyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dowożyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dowożyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dowożyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dowożyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dowożyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dowożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dowożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dowożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dowożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dowożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dowożyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dowożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dowożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dowożyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dowożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dowożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dowożyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dowożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dowożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dowożyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydowożōny
rzeczownik odczasown.dowożyni
Rybnik
POL: zważyć więcej, dołożyć do ważonego towaru.

Dowōżcie mi tam jeszcze pół fōnta landrynek.

Jo tam jeszcze dowoża 100 gramōw maku na makōwka.

Dowożōł żeś mi tam jeszcze tyn fōnt cukru?

Podej dalij…