drzizga

drzizga – drzazga (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…drzizga
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…drzizgi
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…drzizdze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…drzizga
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...drzizgōw
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…drzizdze
Wołacz l. poj. Ty…drzizgo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…drzizgi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…drzizgōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…drzizgōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…drzizgi
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…drzizgami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…drzizgach
Wołacz l. mn. Wy…drzizgi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Coś to robiōł, że mosz tela drzizgōw w rynce?

PL: Co to robiłeś, że masz tyle drzazg w ręku?

 

SI: Dej pozōr, co ci drzizga do palca niy wlezie.

PL: Uważaj, żeby ci nie weszła drzazga do palca.

 

 

Podej dalij…