duch

duch – duch

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…duch
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ducha
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…duchowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ducha
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...duchym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…duchu
Wołacz l. poj. Ty…duchu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…duchy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…duchōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…duchōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…duchōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…duchami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…duchach
Wołacz l. mn. Wy…duchy
Przimiotnik (jaki? czyj?)duchowy

 

SI: Duchy bezmala straszōm po pōłnocy.

PL: Duchy podobno straszą po północy.

 

SI: Ô tej porze niy ma sam żywego ducha.

PL: O tej porze nie ma tutaj żywego ducha.

 

SI: Jo sie tam duchōw niy boja.

PL: Ja tam duchôw się nie boję.

Podej dalij…