dwojać

dwojać (sie) – mówić przez „Wy” (pol.)

bezokolicznikdwojać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dwojōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dwojosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dwojo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dwojōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dwojocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dwojajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dwojoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dwojoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dwojoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dwojali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dwojaliście; żeście dwojali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dwojali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dwojała żech; dwojałach; żech dwojała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dwojała żeś; dwojałaś; żeś dwojała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dwojała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dwojały my; my dwojały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dwojałyście; żeście dwojały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dwojały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dwojało żech; żech dwojało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dwojało żeś; żeś dwojało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dwojało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dwojoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dwojoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dwojoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dwojali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dwojali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dwojali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dwojała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dwojała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dwojała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dwojały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dwojały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dwojały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dwojało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dwojało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dwerało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dwojej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dwojo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dwojejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dwojajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dwojoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dwojoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dwojoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dwojali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dwojali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dwojali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dwojała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dwojała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dwojała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dwojały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dwojały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dwojały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dwojało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dwojało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dwojało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dwojoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dwojoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dwojoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dwojali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dwojali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dwojali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dwojała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dwojała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dwojała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dwojały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dwojały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dwojały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dwojało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dwojało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dwojało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dwojoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dwojoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dwojoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dwojali; bydymy dwojać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dwojali; bydziecie dwojać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dwojali; bydōm dwojać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dwojała; byda dwojać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dwojała; bydziesz dwojać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dwojała; bydzie dwojać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dwojały; bydymy dwojać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dwojały; bydziecie dwojać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dwojały; bydōm dwojać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dwojało; byda dwojać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dwojało; bydziesz dwojać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dwojało; bydzie dwojać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.dwojani
Rybnik

POL: zwracać się do kogoś w drugiej osobie, przez „Wy”, jako wyraz szacunku dla osoby starszej, lub obcej.

 

Starrzikōm a ôjcōm sie dwojo, a farorzowi, rechtorowi, abo dochtorowi to sie tyż trojo.

My se z Gryjtōm ddycko dwojały, ale terazki już zaczły my se godać za jedno.

Ta Zofija je ôd ciebie dużo starsza, tōż to niy pasuje żebyś ji za jedno godała. Miała byś ji dwojać.

 

 

 

Podej dalij…