dychawica

dychawica – astma (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dychawica
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…dychawice
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dychawicy
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…dychawica
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...dychawicōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dychawicy
Wołacz l. poj. Ty…dychawico
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…dychawice
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…dychawicōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dychawicōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…dychawice
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…dychawicami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…dychawicach
Wołacz l. mn. Wy…dychawice
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dej pozōr, co dychawice niy dostaniesz.

PL: Uważaj, żeby nie dostać astmy.

 

 

Podej dalij…