działać

działać (sie) – wytwarzać masło w maselniczce (pol.)

bezokolicznikdziałać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.działōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.działosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.działo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.działōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.działocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.działajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.działoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.działoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.działoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.działali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.działaliście; żeście działali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.działali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.działała żech; działałach; żech działała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.działała żeś; działałaś; żeś działała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.działała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..działały my; my działały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. działałyście; żeście działały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.działały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.działało żech; żech działało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.działało żeś; żeś działało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.działało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech działoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś działoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł działoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my działali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście działali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli działali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech działała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś działała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była działała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my działały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście działały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były działały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech działało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś działało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było działało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . działej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech działo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.działejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech działajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. działoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. działoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.działoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.działali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. działali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.działali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.działała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
działała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.działała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. działały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.działały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.działały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. działało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.działało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.działało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych działoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś działoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by działoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my działali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście działali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by działali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych działała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś działała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by działała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my działały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście działały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by działały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych działało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś działało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by działało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda działoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz działoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie działoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy działali; bydymy działać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie działali; bydziecie działać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm działali; bydōm działać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda działała; byda działać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz działała; bydziesz działać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie działała; bydzie działać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy działały; bydymy działać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie działały; bydziecie działać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm działały; bydōm działać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda działało;: byda działać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz działało; bydziesz działać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie działało; bydzie działać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydziałany
rzeczownik odczasown.działani
Rybnik

 

Widzisz, że teraz działōm masło, tōż niy moga sie z tobōm bawić.

Działała żech masło a dziwała żech sie na film w telewizorze.

Jutro byda działała masło, tōż bydzie maślōnka.

Podej dalij…